Informacje dla niepełnosprawnych - Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej


Obsługa osób niepełnosprawnych w Urzędzie

Do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej prowadzi wejście główne ze schodami oraz wejście boczne z prawej strony budynku z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Obsługa osób z niepełnosprawnością (w tym na wózkach inwalidzkich) odbywa się na parterze Urzędu. Po wejściu do budynku informacja znajduje się na wprost wejścia. W budynku dostępna jest winda umożliwiając dostanie się na pierwsze i drugie piętro. Częściowo przystosowana toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze urzędu. Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Powiatowym Urzędzie Pracy dostępna jest pętla indukcyjna. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

  1. Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy w Urzędzie przy pomocy tzw. asystenta,
  2. Asystentem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną.
  3. Zadaniem asystenta jest pomoc w załatwieniu spraw w Urzędzie. Asystent nie jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość polskiego języka migowego PJM, systemu językowo-migowego SJM ani sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych SKOGN.
  4. Z pomocy asystenta osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.
  5. W kontakcie z naszym urzędem osoby posługujące się językiem migowym chcąc umówić się na spotkanie z pracownikiem Urzędu, proszone są o przesłanie swojego zgłoszenia na adres poczty elektronicznej: krda@praca.gov.pl lub na numer faksu: 14 6422478 wew. 250. Zgłoszenie powinno zawiać informacje o preferowanej metodzie komunikacji (PJM, SJM, SKOGN) oraz krótki opis sprawy, której spotkanie będzie dotyczyło. Powyższe zgłoszenie należy przesłać na minimum 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych). Skorzystanie z usługi tłumacza PJM, SJM, SKOGN jest bezpłatne dla osoby będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 511).
Nowa forma kontaktu Zielonej Linii umożliwi komunikację w języku migowym z pracownikami urzędów pracy na miejscu w urzędzie.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę