Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej


Rynek pracy

  • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 40.400,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2023 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że z dniem 1 lipca 2021 roku rozpoczyna realizację projektu „ Praca Wsparcie Możliwości " współfinansowanego z...

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej w okresie od dnia 01.01.2021 roku do dnia  31.12.2022 roku będzie realizował projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez...

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej w latach 2021 - 2022 realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie dąbrowskim...

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej w roku 2018 i 2019 realizuje projekt pn. „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie dąbrowskim...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę