Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 43.169,70 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec grudnia 2023 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej w okresie od dnia 01.04.2023 roku do dnia  31.12.2023 roku realizuje Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego...

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej w latach 2023 - 2024 realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych powiatu dąbrowskiego (I)" współfinansowany z Unii...

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że z dniem 1 lipca 2021 roku rozpoczyna realizację projektu „ Praca Wsparcie Możliwości " współfinansowanego z...

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej w okresie od dnia 01.01.2021 roku do dnia  31.12.2022 roku będzie realizował projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę