Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej


Nagłówek

Aktualności

  • Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

    W dniu 29 grudnia 2017 roku w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się ostanie w bieżącym roku posiedzenie organu doradczego Starosty Dąbrowskiego w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Powiatowej Rady Rynku Pracy....

  • Program "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie"

    Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że trzy lata temu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, uruchomiły program "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie", którego celem jest pomoc bezrobotnym i absolwentom szkół średnich i wyższych w stworzeniu własnej...

  • Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów

    (Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od  osób  fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. poz.864))   ...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę