Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej


Nagłówek

Aktualności

 • Projekt "Zintegrowani do działania"

  Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej informuje o realizacji projektu: Zintegrowani do działania  nr:  RPMP.09.01.02-12-0248/17  mającego na celu aktywizacje społeczno-zawodową osób powyżej 18 roku życia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego. ...

 • Projekt "Twój wybór - twoja szansa!"

  Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że NS Konsulting  Sp. z o.o.  zaprasza  do udziału w projekcie  „Twój wybór – twoja szansa!  Nr projektu RPMP.09.01.02-12-0211/17 , współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9. Region spójny...

 • Nabór wniosków o przyznanie środków z KFS

  Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i...

 • Projekt pn. „KIS na terenie subregionu tarnowskiego”

  Powiatowy Urząd Pracy informuje, że Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego realizuje projekt pn. „KIS na terenie subregionu tarnowskiego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 9 Osi priorytetowej Region Spójny Społecznie Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 Regionalnego Programu...

 • Tydzień z Małopolskimi Urzędami Pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej serdecznie zaprasza do udziału w Tygodniu z Małopolskimi Urzędami Pracy . Oferta skierowana  jest zarówno do przedsiębiorców, jak również osób bezrobotnych i poszukujących pracy powiatu dąbrowskiego.   Harmonogram wydarzeń organizowanych w ramach tygodnia z...

 • Bezrobocie w Polsce - grudzień 2017

  6,6% - tyle w grudniu 2017 r. wyniosła stopa bezrobocia - poinformowało MRPiPS. To o 1,6 pkt proc. mniej niż przed rokiem. W porównaniu z poprzednim miesiącem stopa bezrobocia wzrosła o 0,1 pkt proc. W analogicznym okresie ubiegłego roku (listopad 2016 – grudzień 2016) natężenie bezrobocia również nie uległo...

 • Minimalne wynagrodzenie w 2018 roku

  1 stycznia 2018 roku wzrosły minimalna płaca i stawka godzinowa. Najniższe wynagrodzenie na etacie wynosi obecnie 2100 zł, co oznacza podwyżkę w stosunku...

 • Zatrudnianie cudzoziemców - zmiany od 2018 r.

  Od 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie ustawa z 20 lipca 2017 r.  o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1543).   Głównym jej celem jest wdrożenie  dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE...

 • Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

  W dniu 29 grudnia 2017 roku w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się ostanie w bieżącym roku posiedzenie organu doradczego Starosty Dąbrowskiego w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Powiatowej Rady Rynku Pracy....

 • Program "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie"

  Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że trzy lata temu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, uruchomiły program "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie", którego celem jest pomoc bezrobotnym i absolwentom szkół średnich i wyższych w stworzeniu własnej...

Wyświetlanie 221 - 230 z 231 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę