Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej


Rynek pracy

  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.589,54 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2019r.

Wykres stopa bezrobocia
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej w roku 2018 i 2019 realizuje projekt pn. „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie dąbrowskim...

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia  30.06.2020r. będzie realizował projekt Aktywizacja osób młodych...

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej w roku 2018 i 2019 realizuje projekt pn. „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie...

Powiatowy Urząd Pracy realizuje od 01.01.2017r. do 31.12.2018r. projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dąbrowskim (III) –„Młodzi i Aktywni...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę