Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej


Rynek pracy

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej w roku 2018 i 2019 realizuje projekt pn. „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie...

W 2017 roku Powiatowy Urząd Pracy będzie realizował projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dąbrowskim (III) –„Młodzi i Aktywni " wdrażany...

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej w roku 2017 i 2018 realizuje projekt pn. „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę