Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej w roku 2018 i 2019 realizuje projekt pn. „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie...

Powiatowy Urząd Pracy realizuje od 01.01.2017r. do 31.12.2018r. projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dąbrowskim (III) –„Młodzi i Aktywni...

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej w roku 2017 i 2018 realizuje projekt pn. „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę